Nejen váleční zajatci v Muně

Nad obcí Mikulovice v Jesenickém okrese se nachází lesní komplex. Od roku 1940 německá armáda zabere prostory lese pro velký muniční sklad nazvaný Muna. Na jeho budování od samého začátku jsou nedobrovolně účastni nejprve britští a později ruští váleční zajatci. Díky zápiskům z deníků britského vojína George Irvinga Becka z prvního praporu pluku Vévody z Wellingtonu, který v táboře pro válečné zajatce v Niklasdorfu (Mikulovic) pracoval od 16. října 1940 do 16. prosince 1941, víme hodně o poměrech v tomto období. V tom následujícím jsou britští zajatci nahrazeni ruskými. Z tohoto období není už mnoho poznatků. Ty co se dochovaly jsou však smutné. Ovšem stále se některé informace vynořují z temných stránek minulosti.
Po porážce Německa v roce 1945 byl v objektu bývalé továrny MUNA zřízen sběrný tábor pro Němce určené k odsunu.
Jde tedy o tři tábory určené pro nedobrovolný pobyt.

V průběhu válečných let tvořili osazenstvo vojáci wehrmachtu jak vypovídá jedna nalezená identifikažní známka.

Číslo vojáka:  1266
Známka:  H.Ma.Nif.
Zařazení:  WH - Heer
--------------------------------------------------------------------------------
Heeres Munitions Anstalt Niklasdorf
Armádní muniční sklad Niklasdorf
Armádní muniční sklad v Niklasdorfu (dnes Mikulovice u Jeseníku),
Wehrkreis VIII (Breslau) (vojenský obvod Wroclaw)

Pomník obětem

Pomník obětem války v Muně

22.10.2011 21:10
V areálu byl vybudován za působení československé vojenské posádky pomník. Je umístěn za bývalým objektem dozorčího útvaru je opatřen nápisem: Na paměť válečných zajatců internovaných v letech 1941- 5 v prostoru dnešního útvaru. Útvar neexistuje ale obrovský kus kamene s nápisem zde stále stojí...