Deník vojína Becka 2. část

05.03.2014 19:04

V nejbližších  hodinách budete moci číst o dalších osudech vojína britské armády Georga Irvinga Becka. Jeho cesta z Mikulovic (Niklasdorfu) vede do Svitav (Zwittau). Tady v těsném sousedství s Protektorátem Čechy a Morava pracuje na pile v poněkud lepších podmínkách než v Mikulovicích. Možnost vycházek, dokonce na koupaliště, přece jenom jeho postavení zajatce ulehčují. Ovšem prodělá několik drobných úrazů a dokonce i onemocnění, které končí jeho hospitalizací ve svitavské nemocnici. Navíc strádá i psychicky, jeho manželka Alice mu přestává psát a tak i tento kotakt ztrácí. Stále očekává konec války den za dnem a při tom neví, co ho čeká až se vrátí domů.

Po propuštění ze svitavské nemocnice je odeslán do kmenového tábora v Lamsdorfu a tam okamžitě končí na marodce a nakonec opět v nemocnici. Prodělá náročnou operaci ledvin. Má poškozené plíce po etérové narkóze, revmatizmus. Je zesláblý a nadále je v táboře veden jako nemocný. Blíží se fronta a kolem tábora dopadají bomby. Georg Beck spolu s ostatními očekává s obavami blížící se osvobození. Toho se však nedočká. Švýcarská komise Červeného kříže naléhá na vedení tábora, aby byli váleční zajatci evakuování do klidnějších míst. Odjíždí několik tisíc zajaců za Bavorské Alpy, ale jejich cesta končí V Míšni. Musí pochodovat pěšky. Proto je zbytek tábora, převážně nemocní zajatci, transportován do Rakouska. Po strávení osmi nezapomenutelných dnů v nákladním voze, třech dní bez vody a chleba, čtyřicet šest nemocných lidí namačkaných bez možnosti uložit se ke spánku dorazí do Stalag XVIIA - Kaisersteinbruch v Rakousku.

Tam v podmínkách tábora, původně koncentračního určeného pro Židy, se dočká ovobození ruskou armádou. Následuje cesta do přístavu Oděsa a potom lodí do Anglie. Deník končí záznamy o jeho propuštění z armády. Zda se setkává a manželkou Alicí - to už se nedozvíme.

Následují ještě jednání s vojenskými úřady, stále je vojákem na dovolené až konečně je jeho válečná služba ukončena 13. listopadu 1945. Zažádá si jako válečný veterán o finanční příspěvek a obdrží od armády jednorázově celých 37Ł a od Service Post -War Credit Ł38 - 8 - 6 (třicet osm liber, osm šilinků a šest pencí). Je to málo nebo hodně za pět let nelidského věznění? 13. listopadu 1946 obdržel Georg Irving Beck licenci na obchodování s ovocem a zeleninou za 2Ł.

Za pět let zajetí a utrpení dostane  75 liber osm šilinků a šest pencí, což je něco přes 15 tisíc poválečných (rok 1946) českých korun. Pro srovnání průměrný výdělek českého průmyslového dělníka činil v listopadu 1946 3.148 Kčs, průměrný plat českého průmyslového úředníka činil v listopadu 1946 4856 Kčs.