James John Capp ze střeleckého pluku, zajat v Calais 27. května 1940